Ако изберете тази опция, ще получите безплатен 30-дневен лиценз за DESlock+ Pro за 3 отделни компютъра.